Teslimat ve İade

Kurs almaya başlayana kadar hiç bir sebep ve gerekçe göstermeden istediğiniz zaman vazgeçip paranızı iade alabilirsiniz. Vazgeçip paranızı iade istemeniz durumunda bizi telefonla arayıp iade talebinizi bildirmeniz yeterli. İade talebi için bizi aradığınızda iade işlemi hemen otomatik olarak gerçekleştirilir. İade için herhangi bir gerekçe ve sebep belirtmeniz gerekmemektedir. Dersler başlayıp öğrenci girişleriniz Milli Eğitim kayıtlarına girildiği andan itibaren para iade işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı iade yönetmeliğine tabidir. Dersler başladıktan sonra para iadesi yapılabilmesi için;

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 56’ya göre;

(1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.

(2) Ücretlerin iade edilebilmesi için;
a) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
c) Kurumun kapanması,
ç) Dönemin açılamaması,
d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) maarif müfettişleri tarafından tespit edilmesi,
e) Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi gerekir.